Pages

Sunday, September 19, 2010

Politik Kampus

Bermulanya sidang 2008/2009, politik kampus di USM dan juga kebanyakkan universiti telah berubah coraknya apabila Pilihan Raya Kampus (PRK) telah diadakan pada awal tahun 2009 iaitu bulan Januari untuk memilih Exco-exco Majlis Perwakilan Pelajar bagi sidang 2008/2009. Perkara ini telah diteruskan untuk Pilihan Raya Kampus(PRK) 2009/2010 apabila pemilihan MPP bagi sidang 2009/2010 diadakan pada awal tahun 2010 juga iaitu dalam bulan Januari.Berbeza dengan pemilihan MPP untuk sidang akademik 2007/2008 dan sebelumnya, PRK di USM telah diadakan pada bulan Oktober.
Saya ingin menimbulkan pendapat secara peribadi tentang keadaan yang timbul ini. Hal ini kerana saya adalah mantan Exco MPPUSM sidang 2008/2009 dan juga YDP MPPUSM sidang 2009/2010. Saya dapat lihat keadaan ini sebenarnya telah mempengaruhi pergerakan MPP dengan persatuan, kelab dan MPD dalam menyelesaikan kebajikan mahasiswa dalam kampus.
Kita perlu faham tentang situasi bagaimana pemilihan persatuan, kelab dan Majlis Penghuni Desasiswa diadakan di USM. Semua persatuan, kelab dan Majlis Penghuni Desasiswa akan mengadakan pemilihan baru untuk kepimpinan mereka bermula sidang baru. Maksudnya, mereka akan berkhidmat mengikut sidang iaitu satu sidang. Contohnya, barisan kepimpinan Kelab Astronomi telah dipilih melalui AGM pada awal sidang 2009/2010 iaitu dalam bulan Ogos dan mereka akan berkhidmat sehingga sidang 2009/2010 tamat. Semua persatuan, kelab dan MPD melalui tempoh perkhidmatan yang sama kecuali MPP. Pemilihan MPP dilakukan pada bulan Januari iaitu pertengahan sidang.
Kesan daripada kaedah yang sedang dilaksanakan ini ialah ketidakseragaman tempoh perkhidmatan MPP dengan persatuan, kelab dan MPD. Tempoh perkhidmatan bagi persatuan, kelab dan MPD ialah satu sidang iaitu contohnya, dari bulan Ogos iaitu awal sidang akademik sehinggalah sidang akademik yang berikutnya. Berbeza dengan MPP, yang mana tempoh perkhidmatan bermula pada bulan Januari iaitu pertengahan sidang akademik sehinggalah bulan Januari berikutnya.

Ketidakseragaman tempoh perkhidmatan ini sebenarnya telah menyebabkan hubungan dan kerjasama MPP dengan persatuan,kelab dan MPD tidak cukup erat kerana sepatutnya MPP bergerak seiring dengan kepimpinan persatuan, kelab dan MPD iaitu dalam satu sidang. Tetapi apa yang berlaku sekarang ialah MPP tidak dapat bekerjasama dengan kepimpinan persatuan, kelab dan MPD dalam tempoh satu sidang,tetapi hanya cuma untuk satu semester sahaja.
Pada pendapat peribadi saya, pemilihan MPP haruslah dilakukan pada awal sidang akademik iaitu dalam bulan Ogos atau September selari dengan kepimpinan baru persatuan, kelab dan MPD. Hal ini supaya kepimpinan MPP dapat naik bersama –sama dan berkhidmat dengan kepimpinan persatuan, kelab dan MPD untuk satu tempoh sidang dalam menyelesaikan kebajikan mahasiswa di kampus. Tetapi perkara ini haruslah dibincangkan dalam kalangan pemimpin persatuan, kelab dan MPD supaya mereka dapat melontarkan pandangan tentang perkara ini kerana saya hanya melontarkan pandangan peribadi saya tentang perkara ini.

Ahmad Wafi Bin Sahedan
Yang Dipertua
Majlis Perwakilan Pelajar
Universiti Sains Malaysia
Sidang 2009/2010

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...